Vragen

Algemene vragen

Ik heb een vraag over de stalling en heb gebeld of een Whatsapp gestuurd, maar krijg geen reactie?

Telefonische vragen/ verzoeken worden niet behandeld. Voor vragen over de beschikbaarheid klik hier. Voor de overige vragen zie onderstaande vragen. Mocht u een vraag hebben die er niet tussen staat, stuur dan een email.

Ik heb een auto die ik graag zou willen stallen?

Wij stallen alleen nog maar caravans, vouwwagens en campers. Auto’s, boten, etc. kunt u helaas niet stallen bij ons.

Wat voor een disselsloten mag ik gebruiken?

U kunt bij ons geen kogelsloten of wielklemmen gebruiken. De disselsloten moeten er makkelijk op en af kunnen.

Ik heb iets nodig uit mijn stallingsobject?

U kunt bij ons alleen het stallingsobject ophalen en brengen. Denk dus goed na of u geen spullen meer nodig heeft, nadat u het stallingsobject heeft gebracht. Het is niet mogelijk om tussentijds spullen op te halen en/ of te brengen.

Mag ik mijn stallingsobject aan iemand laten zien (een potentiële koper, familie of kennissen)?

Alleen de eigenaar mag zijn stallingsobject ophalen en brengen. Eventuele verkoop of bezichtigingen moet elders plaatsvinden.

Ik wil spullen verwisselen, reparaties, of andere handelingen verrichten. Mag dat?

U mag het stallingsobject alleen ophalen en brengen. Reparaties, spullen verwisselen en andere handelingen dienen elders (bij u thuis) plaats te vinden. Deze regel hanteren wij, omdat er de laatste jaren veel spullen worden opgehaald en het stallingsobject als verkapte opslagplek wordt gebruikt (barbeque, fondueset, kerstspullen, stoelen, tafels, etc). Ook willen wij ruimte op het erf houden, zodat iedereen makkelijk kan manoeuvreren. Denk dus goed na als u uw stallingsobject brengt of u alle noodzakelijke spullen eruit hebt gehaald!

Ik heb mijn stallingsobject opgehaald kan ik deze ruilen met een andere, aangezien de plek dan leeg is?

Het is helaas niet mogelijk om een stallingsobject te ruilen voor een andere stallingsobject!

Ik wil graag een hoes om mijn stallingsobject doen gedurende de stallingsperiode. Mag dat?

Hoezen zijn sinds kort op het terrein verboden. De laatste jaren hebben wij meermaals hoezen zien scheuren, of eraf zien waaien door windvlagen. Dit brengt schade aan uw eigen stallingsobject of andere stallingsobjecten aan. Ook gaan de hoezen kapot bij het verzetten van het stallingsobject.

Ik zeg halverwege het jaar mijn stallingscontract op, krijg ik mijn geld terug?

U gaat een jaarcontract aan van 1 januari t/m 31 december, welke elk jaar verlengd wordt. U krijgt geen geld retour indien u het jaarcontract eerder beëindigd.

Wat is de opzegtermijn van mijn jaarcontract?

Indien u het jaarcontract voor 1 december beëindigd (dus 1 maand van te voren), dan stopt u jaarcontract. Zo niet dan loopt u jaarcontract met een jaar door.

Wanneer krijg ik een factuur?

Begin december krijgt u een factuur per email voor het nieuwe contractjaar, welke loopt van 1 januari t/m 31 december. U dient de factuur binnen 14 dagen te betalen. Nieuwe stallingsklanten krijgen het 1e jaar naar rato gefactureerd. De periode naar rato start op het moment van vastlegging in de administratie.

Hoe wordt de factuur berekend?

U krijgt een tarief doorberekend per strekkende meter per jaar. De totale lengte is incl. dissel, fietsendrager, etc.

Kan ik contant betalen?

U krijgt een factuur per email. De betaling moet u per bank overmaken. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Hoe vaak mag ik mijn stallingsobject ophalen en brengen?

Voor caravans en vouwwagens geldt hiervoor de normale gang van zaken (zolang er geen misbruik van wordt gemaakt). Meestal is dit maximaal 1-5 keer per jaar. Mocht er misbruik worden gemaakt dan kunnen er extra kosten worden toegekend. Gelukkig hebben wij dit nog nooit meegemaakt. Campers kunnen onbeperkt ophalen en brengen.

Ik heb mijn stallingsobject teruggebracht zonder dit te registreren in het boekingssysteem, mag dit?

Zowel halen als brengen dient u te registreren via het boekingssysteem. Brengt u het stallingsobject zonder dit te registreren dan wordt uw stallingsobject niet binnen gezet. Middels het boekingssysteem krijgen wij meer structuur in het ophalen en brengen van stallingsobjecten, wat ons helpt bij het plannen.

Moet ik mijn stallingsobject verzekeren?

Stalling is op eigen risico. U dient dus zelf zorg te dragen voor een WA en Casco verzekering. Caravanstalling Ermelo heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die alleen schade dekt veroorzaakt door haar schuld of grove nalatigheid! Schade die ontstaat door externe invloeden zoals inbraak, storm of brand moet u dus zelf verzekeren. Caravanstalling Ermelo heeft geen wettelijke plicht tot het verzekeren hiervan.

Wat voor een services verlenen jullie allemaal?

Onze dienstverlening is puur en alleen gericht op het ophalen, stallen en brengen van uw stallingsobject. Voor service m.b.t. onderhoud, banden oppompen, starten van een camper i.v.m. accuproblemen kunt u terecht bij uw dealer / ANWB.

Camper vragen

Ik word gebracht met de auto om mijn camper op te halen, waar moet ik de auto parkeren?

Indien u gebracht wordt met de auto mag er alleen kortstondig op het voorterrein worden geparkeerd, totdat u het terrein weer verlaat. U mag dus niet met de auto naar de camper toe op het achterterrein. Het is niet toegestaan om de auto te parkeren bij ons op het terrein en met de camper het terrein te verlaten.

Ik kom met de fiets de camper ophalen. Mag dat?

Woont u in de buurt dan vinden wij het prettig als u lopend of op de fiets komt. Komt u met de fiets dan dient u de fiets in de camper mee te nemen. Het is niet toegestaan om de fiets te parkeren bij ons op het terrein en met de camper het terrein te verlaten.

Mijn camper wil niet starten, wat moet ik nu doen?

Indien u startproblemen heeft dan kunt u terecht bij uw dealer of de ANWB. Zij kunnen u verder helpen. Uiteraard kunt uw accu meenemen naar huis om deze op te laden. Wel is het zo dat deze dan makkelijk uitneembaar moet zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u er een monteur bij te halen. Het is namelijk niet toegestaan werkzaamheden aan het gestalde object te verrichten in of nabij de gehuurde ruimte.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑