Vragen

ALGEMEENRESERVERINGTOEGANG
FINANCIEELCAMPERSVOORWAARDEN

AlGEMEEN

VERPLICHT!

Reserveren = ophalen of brengen! + Maximaal 1 reservering per dag

U kunt dus geen reservering maken en vervolgens het stallingsobject laten staan. Laat staan het terrein betreden zonder reservering. Dit geldt ook voor campers! U mag dus alleen het terrein betreden bij het fysiek ophalen of brengen van uw stallingsobject. Dit is een harde regel en bedoeld om risico’s tot een minimum te reduceren (ook vanuit verzekeringsoogpunt). Mocht u zich niet aan deze regel houden dan wordt u hierop aangesproken. Bij herhaaldelijk negeren van deze regel kan het contract worden opgezegd.

Ik heb een vraag over de stalling en heb gebeld of een Whatsapp gestuurd, maar krijg geen reactie?

Het oude mobiele nummer is niet meer in gebruik. Telefonische vragen/ verzoeken worden niet behandeld. Voor vragen over de beschikbaarheid klik hier. Voor de overige vragen zie onderstaande vragen. Mocht u een vraag hebben die er niet tussen staat, stuur dan een email.

Mag iemand anders het stallingsobject ophalen of brengen?

Alleen de eigenaar mag zijn stallingsobject ophalen en brengen. Door alleen de eigenaar toe te laten tot het terrein reduceren wij het risico op ongewenst bezoek, schades, etc. Zo kunnen wij altijd de juiste persoon aanspreken mocht dit nodig zijn. Wilt u het stallingsobject verhuren/uitlenen? Zorg dan dat u zelf het stallingsobject komt ophalen/brengen.

Ik heb een auto die ik graag zou willen stallen?

Wij stallen alleen nog maar caravans, vouwwagens en campers. Auto’s, boten, etc. kunt u helaas niet stallen bij ons.

Waar kan ik zien of er nog plekken beschikbaar zijn?

U kunt hier zien of er nog plekken beschikbaar zijn. Check of er plekken beschikbaar zijn en stuur vervolgens een email met de juiste informatie zoals gemeld op deze pagina.

Ik ben op zoek naar een tijdelijke stalling van een paar weken/maanden. Bieden jullie dit aan?

Wij werken alleen met jaarcontracten en dit is dus permanent en niet van tijdelijke aard. Kortstondige stalling bieden wij niet aan!

Wat voor een disselsloten mag ik gebruiken?

U kunt bij ons geen kogelsloten of wielklemmen gebruiken. De disselsloten moeten er makkelijk op en af kunnen.

Ik heb iets nodig uit mijn stallingsobject?

U kunt bij ons alleen het stallingsobject ophalen en brengen. Denk dus goed na of u geen spullen meer nodig heeft, nadat u het stallingsobject heeft gebracht. Het is niet mogelijk om tussentijds spullen op te halen en/ of te brengen. U dient altijd uw stallingsobject fysiek op te halen en mag deze niet voor op het terrein laten staan na een reservering.

Mag ik mijn stallingsobject aan iemand laten zien (een potentiële koper, familie of kennissen)?

Alleen de eigenaar mag zijn stallingsobject ophalen en brengen. Eventuele verkoop of bezichtigingen moet elders plaatsvinden.

Ik wil foto’s maken van mijn stallingsobject op het terrein, aangezien ik deze wil verkopen. Mag dat?

U dient te reserveren en uw stallingsobject fysiek op te halen. U kunt het stallingsobject niet laten staan om foto’s te maken. Dit dient elders (bij u thuis) plaats te vinden.

Ik wil spullen verwisselen, reparaties, of andere handelingen verrichten op het terrein. Mag dat?

U mag het stallingsobject alleen ophalen en brengen. Reparaties, spullen verwisselen en andere handelingen dienen elders (bij u thuis) plaats te vinden. Deze regel hanteren wij, omdat er de laatste jaren veel spullen worden opgehaald en het stallingsobject als verkapte opslagplek wordt gebruikt (barbeque, fondueset, kerstspullen, stoelen, tafels, etc). Ook willen wij ruimte op het erf houden, zodat iedereen makkelijk kan manoeuvreren. Denk dus goed na als u uw stallingsobject brengt of u alle noodzakelijke spullen eruit hebt gehaald!

Ik heb mijn stallingsobject opgehaald kan ik deze ruilen met een andere, aangezien de plek dan leeg is?

Het is helaas niet mogelijk om een stallingsobject te ruilen voor een andere stallingsobject!

Ik wil graag een hoes om mijn stallingsobject doen gedurende de stallingsperiode. Mag dat?

Hoezen zijn sinds kort op het terrein verboden. De laatste jaren hebben wij meermaals hoezen zien scheuren, of eraf zien waaien door windvlagen. Dit brengt schade aan uw eigen stallingsobject of andere stallingsobjecten aan. Ook gaan de hoezen kapot bij het verzetten van het stallingsobject.

Wat voor een services verlenen jullie allemaal?

Onze dienstverlening is puur en alleen gericht op het stallen van uw stallingsobject. Voor service m.b.t. onderhoud, banden oppompen, starten van een camper i.v.m. accuproblemen kunt u terecht bij uw dealer / ANWB.

Hebben jullie ook een ophaal en brengservice?

Nee, deze service verlenen wij niet.

Wat is de toegestane snelheid op het terrein?

Het terrein is in feite een erf. Je mag op een erf alleen stapvoets rijden. Dit betekent niet harder dan 15 kilometer per uur. 

RESERVERINGEN

Wat zijn de openingstijden en op welke dagen kan ik mijn stallingsobject halen en brengen?

Klik hier voor de openingstijden. In de laatste week van het lopende seizoen wordt de reserveringspagina aangepast! Mocht u al eerder een reservering gemaakt hebben die buiten de tijden van het seizoen valt dan wordt de boeking geannuleerd. U krijgt hier dan via de email bericht over en kunt dan een nieuwe reservering maken.

Ik heb een reservering gemaakt, maar krijg geen bevestiging?

Uit ervaring blijkt dat er een verkeerd emailadres is ingevuld bij het maken van de reservering. U kunt hierdoor de reservering niet meer aanpassen. De reservering is wel goed doorgekomen en staat geregistreerd.

Ik heb mijn stallingsobject teruggebracht zonder dit te registreren in het boekingssysteem, mag dit?

Zowel halen als brengen dient u te registreren via het boekingssysteem. Brengt u het stallingsobject zonder dit te registreren dan wordt uw stallingsobject niet binnen gezet. Middels het boekingssysteem krijgen wij meer structuur in het ophalen en brengen van stallingsobjecten, wat ons helpt bij het plannen.

Hoe ver van te voren kan ik een reservering maken?

Voor campers geldt hiervoor minimaal 12 uur van te voren. Voor de overige stallingsobjecten is dit minimaal 24 uur van te voren (zomerseizoen) en 48 uur van te voren (winterseizoen). Wij vinden het prettig als u vroeg van te voren de datum van halen en/of brengen doorgeeft i.v.m. de planning. Uiteraard kan het voorkomen dat u op korte termijn uw stallingsobject wilt ophalen. Dit is geen enkel probleem.

Ik heb een reservering gemaakt via het boekingssyteem, maar ik moet helaas annuleren. Wat nu?

Bij het boeken krijgt u een reserveringsbevestiging via de email (emailadres wat u heeft ingevuld). U kunt uw boeking aanpassen via de link in de email en een andere datum/tijdstip kiezen. Campers hebben de mogelijkheid om de boeking aan te passen, mits de boeking niet binnen 12 uur is. Voor de overige stallingsobjecten geldt hiervoor 24 uur / 48 uur afhankelijk van het seizoen.

Ik wil een reservering maken in het boekkinssysteem, maar zie het tijdslot er niet tussen staan. Hoe kan dit?

Boek tijdig om uw datum / tijdstip vast te leggen en om teleurstelling te voorkomen. Na een boeking staat het tijdslot gereserveerd. Het is voor een ander niet mogelijk om in hetzelfde tijdslot te boeken. Zo heeft u voldoende ruimte en gelegenheid om uw stallingsobject op te halen of te brengen.

Hoe vaak mag ik mijn stallingsobject ophalen en brengen?

Voor caravans en vouwwagens geldt hiervoor de normale gang van zaken (zolang er geen misbruik van wordt gemaakt). Meestal is dit maximaal 1-5 keer per jaar. Mocht er misbruik worden gemaakt dan kunnen er extra kosten worden toegekend. Gelukkig hebben wij dit nog nooit meegemaakt. Campers kunnen onbeperkt ophalen en brengen.

Wanneer wordt mijn stallingsobject binnen gezet na het brengen?

Afhankelijk van de weekplanning gaat uw stallingsobject naar binnen. Dit is dus afhankelijk van het seizoen, de plek in de stalling, de overige reserveringen, etc. Het kan dus zijn dat uw stallingsobject een paar dagen buiten staat, voordat deze naar binnen gaat. Voor de goede orde….u kunt er op vertrouwen dat het stallingsobject echt naar binnen gaat, indien u een binnenplek heeft afgenomen.

Wanneer wordt mijn stallingsobject buiten gezet na het reserveren?

Afhankelijk van de weekplanning gaat uw stallingsobject naar buiten. Dit is dus afhankelijk van het seizoen, de plek in de stalling, de overige reserveringen, etc. Het kan dus zijn dat uw stallingsobject een paar dagen buiten staat, voordat u deze ophaalt.

Ik heb een reservering voor het ophalen en voor het brengen op dezelfde dag gemaakt. Mag dit?

Wij staan het niet toe om een reservering voor het ophalen en brengen voor dezelfde dag te maken. Hiermee voorkomen wij misbruik van de regel “Reserveren = ophalen of brengen!“. Het stallingsobject moet dus minimaal 1 dag van het terrein zijn.

ELEKTRISCHE SCHUIFPOORT

Hoe kom ik het erf op. De toegangspoort is gesloten?

Uw staat met uw mobiele nummer geregistreerd bij ons, waarmee u de poort kunt openen. De uitleg hiervan staat op de factuur die u per email heeft gekregen.

Ik heb gebeld naar het betreffende nummer, maar het telefoonnummer gaat niet over. Wat nu?

  • Het nummer van de poort begint met +33 (oftewel 0033 en is een nummer uit Frankrijk). Normaal gesproken werkt het nummer met +33. Werk dit niet begin dan met 0033. Bij een een aantal providers kunt u het nummer alleen maar bellen door +33 te gebruiken i.p.v. 0033. Tip: Check welke optie werkt en sla deze dan op onder bijv. “Toegangspoort Caravanstalling Ermelo” (sla niet beide nummers op, want dan heb je kans dat die de verkeerde pakt).
  • U kunt niet anoniem bellen! De poort herkent u nummer dan niet en gaat dan niet open.
  • Naar het buitenland bellen moet zijn ingeschakeld. Bij een zakelijke telefoon kan het zijn dat de werkgever dit heeft uitgeschakeld/geblokkeerd.
  • Mocht u het nummer nog niet kunnen bereiken na bovenstaande aanpassing, neem dan contact op met u provider en vraag na wat het probleem is.

Moet ik wachten totdat de gehele elektrische schuifpoort is geopend?

Zowel bij het betreden van het terrein als bij het verlaten van het terrein moet u wachten totdat de elektrische schuifpoort volledig is geopend. Hiermee voorkomt u dat er per abuis schade ontstaat aan de elektrische schuifpoort of aan uw stallingsobject bij het wegdraaien van of naar de hoofdweg.

Waar moet ik het stallingsobject parkeren?

U kunt het stallingsobject (campers uitgezonderd) achteruit inparkeren tegen het hek aan de straatkant. Zie ook de info-bordjes die aan het hek hangen. Houdt hierbij voldoende achter en tussenruimte!

Is het mogelijk om een tweede mobiele nummer te koppelen aan de elektrische schuifpoort?

Per klant is er één mobiele nummer gekoppeld. Het is niet mogelijk om een extra nummer te koppelen.

Ik wil mijn mobiele telefoonnummer wijzigen, kan dat?

U kunt uw mobiele nummer wijzigen door een email te sturen naar info@caravanstallingermelo.nl

FINANCIEEL

Wat zijn jullie tarieven?

De tarieven kunt u hier vinden.

Ik zeg halverwege het jaar mijn stallingscontract op, krijg ik mijn geld terug?

U gaat een jaarcontract aan van 1 januari t/m 31 december, welke elk jaar verlengd wordt. U krijgt geen geld retour indien u het jaarcontract eerder beëindigd.

Wat is de opzegtermijn van mijn jaarcontract?

Indien u het jaarcontract voor 1 december beëindigd (dus 1 maand van te voren), dan stopt u jaarcontract. Zo niet dan loopt u jaarcontract met een jaar door.

Is mijn contract overdraagbaar (bijv. bij verkoop)?

Bij verkoop, etc. van het stallingsobject is de overeenkomst niet overdraagbaar aan de nieuwe eigenaar. Het contract wordt dus beëindigd. Bij twijfel kunnen de tenaamstelling gegevens worden opgevraagd bij het RDW.

Wanneer krijg ik een factuur?

Begin december krijgt u een factuur per email voor het nieuwe contractjaar, welke loopt van 1 januari t/m 31 december. U dient de factuur binnen 14 dagen te betalen. Nieuwe stallingsklanten krijgen het 1e jaar naar rato gefactureerd. De periode naar rato start op het moment van vastlegging in de administratie (start vanaf de maand van vastlegging).

Hoe wordt de factuur berekend?

U krijgt een tarief doorberekend per strekkende meter per jaar. De totale lengte is incl. dissel, fietsendrager, etc.

Kan ik contant betalen?

U krijgt een factuur per email. De betaling moet u per bank overmaken. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Moet ik mijn stallingsobject verzekeren?

Stalling is op eigen risico. U dient dus zelf zorg te dragen voor een WA en Casco verzekering. Caravanstalling Ermelo heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die alleen schade dekt veroorzaakt door haar schuld of grove nalatigheid! Schade die ontstaat door externe invloeden zoals inbraak, storm of brand moet u dus zelf verzekeren. Caravanstalling Ermelo heeft geen wettelijke plicht tot het verzekeren hiervan.

CAMPERS

Ik word gebracht met de auto om mijn camper op te halen, waar moet ik de auto parkeren?

Indien u gebracht wordt met de auto mag er alleen kortstondig op het voorterrein worden geparkeerd, totdat u het terrein weer verlaat. U mag dus niet met de auto naar de camper toe op het achterterrein. Het is niet toegestaan om de auto te parkeren bij ons op het terrein en met de camper het terrein te verlaten.

Ik kom met de fiets de camper ophalen. Mag dat?

Woont u in de buurt dan vinden wij het prettig als u lopend of op de fiets komt. Komt u met de fiets dan dient u de fiets in de camper mee te nemen. Het is niet toegestaan om de fiets te parkeren bij ons op het terrein en met de camper het terrein te verlaten.

Mijn camper wil niet starten, wat moet ik nu doen?

Indien u startproblemen heeft dan kunt u terecht bij uw dealer of de ANWB. Zij kunnen u verder helpen. Uiteraard kunt uw accu meenemen naar huis om deze op te laden. Wel is het zo dat deze dan makkelijk uitneembaar moet zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u er een monteur bij te halen. Het is namelijk niet toegestaan werkzaamheden aan het gestalde object te verrichten in of nabij de gehuurde ruimte.

U bent verplicht een email te sturen naar info@caravanstallingermelo.nl indien er een monteur van een garage langskomt i.v.m. accuproblemen. Geef hierbij de dag + tijd aan wanneer de monteur er is.

Uitsluitend werkzaamheden t.b.v. het het starten van de camper mogen plaatsvinden. Overige werkzaamheden mogen niet plaatsvinden.

Hoe moet ik mijn camper inparkeren?

U kunt de camper achteruit inparkeren, zodat u overzichtelijk het achtererf weer kunt verlaten indien u de camper weer op komt halen. Zorg dat u doorrijdt totdat u niet verder kunt.

Mag ik mijn camper schorsen en langdurig op terrein parkeren?

Het is niet mogelijk om uw camper te schorsen en langdurig op het terrein te parkeren. Tijdens een schorsing mag een camper namelijk niet op de openbare rijden.  In geval van calamiteiten moet een camper vanaf ons terrein de openbare weg op kunnen. Daarnaast vinden wij het fijn i.v.m. onderhoud (maaien, etc.) dat er wisselingen zijn op de parkeerplekken.

VOORWAARDEN

Waar kan ik de algemene voorwaarden vinden?

De algemene voorwaarden zijn hier te vinden op de website en worden standaard
bij de factuur die de huurder jaarlijks digitaal ontvangt per email toegevoegd. Tevens gaat u bij het maken van een reservering akkoord met de algemene voorwaarden. Hierin zit ook een hyperlink opgenomen naar deze algemene voorwaarden.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑